W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

XML

Treść

Szczegóły zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie
zamówienie naDostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie
Status zamówieniarozstrzygnięte
nr sprawyOA-2530-48/KM/13
zamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
wartość szacunkowaPoniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zawarł porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku mające na celu wspólne przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę do siedziby każdego z urzędów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Na podstawie zawartego porozumienia w dniu dzisiejszym tj. 19.06.2013 r. zostało wszczęte trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku jako Lider porozumienia zamieścił na swojej stronie internetowej pod adresem http://bip.pup.malbork.pl treść ogłoszenia o zamówieniu jakie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2013 r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy składać WYŁĄCZNIE w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Al. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork, pok. nr 12 (sekretariat), I piętro.


W dniu 08.07.2013 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Szczegóły na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod adresem bip.pup.malbork.pl

 

Dokumentacja dotycząca przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formacie danych *.pdf:

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_BZP.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ.pdf

Wyjaśnienie Nr 1 do treści SIWZ: wyjasnienie_nr_1.pdf

Wyjaśnienie Nr 2 do treści SIWZ: wyjasnienie_nr_2.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP: ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_BZP.pdf

Załączniki

SIWZ pdf, 382 kB