W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

XML

Treść

Szczegóły zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie
zamówienie naDostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie
Status zamówieniarozstrzygnięte
nr sprawyOA-2530-42/KM/13
zamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
wartość szacunkowaPoniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zadania II i III zamówienia. Zamawiający dokonał odrzucenia oferty na część I zamówienia (niezgodność z treścią SIWZ) oraz unieważnił postępowanie dla tej części.

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zawarł porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku mające na celu wspólne przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę do siedziby każdego z urzędów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.


Na podstawie zawartego porozumienia, w dniu dzisiejszym tj. 28.05.2013 r. zostało wszczęte drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku jako Lider porozumienia zamieścił na swojej stronie internetowej pod adresem http://bip.pup.malbork.pl treść ogłoszenia o zamówieniu jakie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.


Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2013 r. o godz. 13:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.


Oferty należy składać wyłącznie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Al. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork, pok. nr 12 (sekretariat), I piętro.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku zamieścił na swojej stronie internetowej pod adresem http://bip.pup.malbork.pl Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części II (2 urządzenia wielofunkcyjne) oraz III (macierz dyskowa).

W dniu 12.06.2013 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części I zamówienia (dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania) zostało unieważnione. Szczegóły na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod linkiem http://bip.pup.malbork.pl

 

Dokumentacja dotycząca przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formacie danych *.pdf:

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_BZP.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ.pdf

Wyjaśnienie Nr 1 do treści SIWZ: wyjasnienie_nr_1.pdf

Wyjaśnienie Nr 2 do treści SIWZ: wyjasnienie_nr_2.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty na część II i III zamówienia: zawiad_o_wyborze_czesc_II_III.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I zamówienia : zawiad_uniewaznienie.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla II części: ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_BZP_czesc_II.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla III części: ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_BZP_czesc_III.pdf

Załączniki

SIWZ pdf, 411 kB