W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

OGŁOSZENIE O POSIADANIU DO LIKWIDACJI ŚRODKA TRWAŁEGO I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA ZAKUP POJAZDU.

XML

Treść

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie niniejszym ogłasza, że posiada do likwidacji środek trwały, stanowiący zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego powiatu kwidzyńskiego, który nie jest i nie będzie mógł być wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki
w postaci samochodu osobowego:

1) rodzaj pojazdu i przeznaczenie: samochód osobowy
2) marka, typ, model: Ford Mondeo (Mk I 1992- 1996)
3) rodzaj nadwozia: SEDAN
4) ilość miejsc: 5
5) liczba osi: 2
6) rok produkcji: 1994
7) data pierwszej rejestracji: 04.11.1994 r.
8) nr karty pojazdu: brak
9) nr rejestracyjny: GKW G142
12) przebieg: 450 190 KM
13) dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]: 1725 kg
14) pojemność silnika: 1597,00 cm 3
15) paliwo: BENZYNA
16) manualna skrzynia biegów
17) data ważności badań technicznych: 04.12.2019 r.
18) data ważności ubezpieczenia OC: do 26.12.2019 r.
19) stan pojazdu: używany.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie tym samym zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ww. pojazdu.

Zaoferowany do odpłatnego przekazania pojazd przeznaczony jest wyłącznie do utylizacji i złomowania,  w trybie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 578 ze zmianami).

Oferty mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące stacje demontażu, złomowania i utylizacji pojazdów. Podmioty powinny posiadać stosowną decyzję wydaną przez właściwy Urząd Marszałkowski oraz zgodę na transport i zbieranie odpadów dopuszczonych do odzysku (kod odpadów – 160104* – zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy).

Oferenci zobowiązani są do odebrania pojazdów na własny koszt w terminie 3 dni roboczych (bez sobót i niedziel) od rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych na zewnątrz logo oferenta i opatrzonych napisem „Oferta na zakup pojazdu Ford Mondeo”.

Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinny zawierać:
1)    dane oferenta, dokładny adres, numer telefonu,
2)    proponowaną cenę za pojazd (netto).

Przy ofertach tej samej wartości Oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty z ceną ostateczną we wskazanym terminie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz termin związania ofertą:
1) Oferty należy złożyć do dnia 04.07.2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Sprzedającego (Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie) – sekretariat pokój nr 13, 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
2) Oferty należy składać na adres Sprzedającego podany wyżej. Za termin złożenia oferty w miejscu wskazanym (sekretariat) uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez pracownika sekretariatu odbioru przesyłki.
3) Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która:
 a) będzie opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu  otwarcia ofert,
 b) będzie zaadresowana na adres Sprzedającego,
 c) będzie posiadać oznaczenie „Oferta na zakup pojazdu Ford Mondeo” – nie otwierać  przed: 04.07.2019 r. godz. 12.15”,
 d) poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać NAZWĘ I ADRES OFERENTA, aby  można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej wpływu po terminie składania ofert.
4) W przypadku ofert przesyłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
5) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Oferentowi bez otwierania.
6) Termin związania ofertą wynosi 7 dni.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat pojazdów można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 55 267 27 15, 55 267 27 03 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
Pojazd oferowany do zbycia można obejrzeć, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie – pokój nr 15 (I piętro).

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyn.

Ogłoszenie likwidacja pojazdu zaproszenie do składania ofert:
Ogloszenie_likwidacja_pojazdu_zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

                                   
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Sylwia Tokarska
Zatwierdzono dnia 25.06.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że do dnia 04.07.2019 r. do godz. 12.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki