2007-07-13 Informacja o zmianie terminu składania ofert dotycząca przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 2007-07-06

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE w treści dotyczącej przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej: „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, dodano informację w formie pliku do pobrania dotyczacą zmiany terminu składania ofert z związku ze złożonym protestem.

Treść informacji można pobrać także z tego miejsca:

Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert z związku ze złożonym protestem: Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert (115kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Jankowski (13 lipca 2007)
Opublikował: Dariusz Jankowski (13 lipca 2007, 15:33:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2903