Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBACH PODSTAWOWYCH – PRZETARG NIEOGRANICZONY LUB OGRANICZONY W 2010 r.
rejestr zmian informacji

Edycja treści - dodano informację dotyczącą zawartej w dniu 13.12.2010 r. umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Data: 2010-12-22 08:59:11
Autor: Dariusz Jankowski
Edycja treści - dodano informacje dotyczące zawartych w dniach 16.11.2010 r. oraz 17.11.2010 r. umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Data: 2010-11-19 09:29:10
Autor: Dariusz Jankowski
Edycja treści - dodano informacje dotyczące zawartej w dniu 14.10.2010 r. umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Data: 2010-10-19 14:50:41
Autor: Dariusz Jankowski
Edycja treści - dodano informacje dotyczące zawartych w dniu 12.10.2010 r. umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Data: 2010-10-13 12:58:57
Autor: Dariusz Jankowski
Edycja treści - dodano informacje dotyczące zawartej w dniu 14.09.2010 r. umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Data: 2010-09-17 07:52:15
Autor: Dariusz Jankowski
Edycja treści - dodano informacje dotyczące zawartej w dniu 13.09.2010 r. umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Data: 2010-09-16 14:54:29
Autor: Dariusz Jankowski
Edycja treści - dodano informacje dotyczące zawartych w dniu 06.08.2010 r. umowach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Data: 2010-08-25 09:52:42
Autor: Dariusz Jankowski
Edycja treści - dodano informacje dotyczące zawartej w dniu 04.08.2010 r. umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Data: 2010-08-04 14:40:43
Autor: Dariusz Jankowski
Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

powrót do informacji »