Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż podzespołów centralnego zasilacza awaryjnego Pyramid DSP PDSP 33030 30kVA.

Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty znajdują się w załączonym dokumencie.

 

W dniu 06.05.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego – Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zapytanie odnośnie przedmiotowego zapytania ofertowego. Poniżej przedstawiamy treść wraz z wyjaśnieniami udzielonym przez Zamawiającego.
Treść zapytania (z zachowaniem oryginalnej treści i pisowni):
„...Mam pytanie jeśli chodzi o temat: ,,Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż podzespołów centralnego zasilacza awaryjnego Pyramid Plus PDSP 33030 30kVA (NR sprawy: AR.26.10.2022 ). Jaki jest dostęp do UPSa i akumulatorów? Czy usytuowany jest na parterze? Czy trzeba pokonać schody żeby dotrzeć do pomieszczenia docelowego?”…”

Odpowiedź na pytanie znajduje się w załączonym dokumencie.