Powiatowa Rada Rynku Pracy 2020-2024

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kwidzynie, będąca organem opiniodawczo-doradczym Starosty Kwidzyńskiego, powołana została na kadencję 2020-2024 Zarządzeniem Nr 38/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 listopada 2020 r.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie wchodzą:
 1. Sławomir Słupczyński – przedstawiciel organu jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Ryjewo - PRZEWODNICZĄCY PRRP;
 2. Anna Urbanowicz – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych - WICEPRZEWODNICZĄCA PRRP;
 3. Wiesław Wosiak - przedstawiciel organu jednostki samorządu terytorialnego, Wicestarosta Kwidzyński;
 4. Jędrzej Krasiński - przedstawiciel organu jednostki samorządu terytorialnego, Sekretarz Miasta i Gminy Prabuty;
 5. Zbigniew Koban – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność";
 6. Jolanta Polej-Szymańska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 7. Tomasz Szuwarowski – przedstawiciel Związku Pracodawców „Business Centre Club”;
 8. Anna Wiechowska - przedstawiciel Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan;
 9. Joanna Gil - przedstawiciel Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan;
 10. Robert Olszewski – przedstawiciel Organizacji Pracodawców „Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej”;
 11. Kazimierz Barejka - przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie;
 12. Anna Gędłek – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność";
 13. Stanisław Anders – przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej;
 14. Malwina Małgorzata Zablińska – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
 15. Leszek Czubała – przedstawiciel Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego;
 16. Piotr Stec – przedstawiciel Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych;

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Ochmiński (16 grudnia 2020)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (16 grudnia 2020, 12:45:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504