KOORDYNACJA DOSTĘPNOŚCI

KOORDYNACJA DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w PUP Kwidzyn w okresie 20.09.2019 r. - 31.12.2021 r. został sporządzony na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi [...]

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 z późniejszymi zmianami) udostępnia ustalony Plan [...]

Koordynator do spraw dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 z późniejszymi zmianami) informuje, że do pełnienia [...]

metryczka