Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2019 r.

opublikowany na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911):
Bilans jednostki budżetowej na 2019-12-31.pdf (123kB) pdf
Bilans na 2019-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf (118kB) pdf
Bilans na 2019-12-31 - Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’.pdf (159kB) pdf
Bilans na 2019-12-31 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (114kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Justyna Walkiewicz (12 maja 2020)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (13 maja 2020, 08:03:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511