KOMUNIKACJA Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) na warunkach i zasadach określonych ustawą zapewnia osobom uprawnionym (doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) obsługę osób uprawnionych w kontaktach mających na celu załatwienie sprawy takiej osoby, możliwość swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się oraz korzystania przez osoby uprawnione w trakcie komunikacji z pomocy wskazanej przez nią osoby przybranej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona chcąca skorzystać z wybranej przez siebie formy komunikowania się polegającej na skorzystaniu z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), tłumacza systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z takiego świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, złożoną w sekretariacie Urzędu lub przekazaną Kierownikowi właściwego dla sprawy Działu Urzędu.

Sytuacje nagłe będą rozpatrywane indywidualnie i niezwłocznie.

Wszystkie czynności i usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie na rzecz osób uprawnionych są bezpłatne.

metryczka


Wytworzył: Joanna Hirnyj (1 kwietnia 2012)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (2 kwietnia 2012, 10:11:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8472