Dostęp do informacji publicznej nie udostępnianej w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Dział Administracyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782.

metryczka


Wytworzył: Jerzy Bartnicki (2 stycznia 2008)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (7 maja 2009, 07:39:24)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Ochmiński (2 października 2014, 12:10:44)
Zmieniono: Zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13858