Elektroniczny Urząd Podawczy

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że od dnia 1 maja 2008 roku została uruchomiona usługa Elektronicznego Urzędu Podawczego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie dla klientów PUP Kwidzyn, za pomocą której można komunikować się z urzędem w formie elektronicznej.

Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) PUP Kwidzyn spełnia ustawowy wymóg określony w Ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017, poz. 570, z późn. zm.) i rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Funkcjonalność Elektronicznego Urzędu Podawczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie realizowana jest przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na portalu ePUAP.

W celu złożenia poprzez ESP poprawnego pod względem formalnym dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę ESP, wypełnić dostępny na stronie formularz i podpisać:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, dostarczonym przez dowolnego polskiego wystawcę,
lub
  • profilem zaufanym, który można bezpłatnie uzyskać po założeniu swojego konta na portalu ePUAP.

Po złożeniu poprawnego pod względem formalnym dokumentu elektronicznego otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Bezpośrednie łącze do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Ochmiński (30 kwietnia 2008)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (30 kwietnia 2008, 14:27:34)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Ochmiński (31 lipca 2019, 13:45:40)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18370