2007-07-13 Modyfikacja treści SIWZ dotycząca przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 2007-07-09

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE w treści dotyczącej przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na usługi przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie w ramach VI edycji programu GRYF: ZADANIE 1 – Kucharz z modułem j. angielskiego – 10 osób, ZADANIE 2 – Kelner - barman z modułem j. angielskiego – 10 osób, dodano informację w formie pliku do pobrania dotyczacą modyfikacji treści SIWZ.

Treść informacji można pobrać także z tego miejsca:

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia: Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Jankowski (13 lipca 2007)
Opublikował: Dariusz Jankowski (13 lipca 2007, 11:55:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2816