Dane kontaktowePowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
82 - 500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
tel.
(55) 267 27 00 (sekretariat)

fax. (55) 267 27 01

email: sekretariat@pupkwidzyn.pl

www: http://kwidzyn.praca.gov.pl

BIP: http://www.bip.pupkwidzyn.pl


REGON: 191932563 NIP: 5811485726

Konta:
Bank: Powiślański Bank Spółdzielczy Kwidzyn
środki budżetowe: 31 8300 0009 0016 8374 2000 0030
środki Funduszu Pracy: 90 8300 0009 0016 8621 2000 0010


Godziny pracy: 7.00 - 15.00
Obsługa interesantów: 7.30 - 14.00

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku
Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy

 

 

TABLICA INFORMACYJNA

 

FUNKCJA

POKÓJ

Tel. bezpośredni, wewnętrzny i/lub telefon komórkowy

Sekretariat

13 (I piętro)

267 27 00
fax 267 27 01

Dyrektor Urzędu

12 (I piętro)

Wew. 710

Zastępca Dyrektora Urzędu

14 (I piętro)

Wew. 711

Szkolenia; pożyczki szkoleniowe; bony szkoleniowe, finansowanie kosztów studiów podyplomowych; finansowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

2 (Parter)

267 27 77
kom. 727 010 326

267 27 78
kom. 727 010 327

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

4 (Parter)

267 27 26
267 27 27
267 27 28

Obsługa osób bezrobotnych (wydawanie decyzji, przyjmowanie i wydawanie dokumentów, przyjmowanie oświadczeń)

5 (Parter)

267 27 25
267 27 29

Orzecznictwo
Naliczanie świadczeń

5 (Parter)

267 27 21

Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń

6 (Parter)

267 27 30

Doradcy klienta

Stanowiska: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

7 (Parter)

267 27 65

kom. 727 010 331

267 27 66
kom. 605 470 237

267 27 67
kom. 727 010 332

267 27 68
kom. 727 010 330

267 27 70
kom. 727 010 328

Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy

8 (Parter)

267 27 60

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

10 (I piętro)

267 27 40

Informatyka

11 (I piętro)

267 27 05

Doradca zawodowy

15 (I piętro)

267 27 89

Pośrednictwo pracy - obsługa pracodawców:
zgłaszanie ofert pracy, wolnych miejsc pracy, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

16 (I piętro)

267 27 61

267 27 62

267 27 63

267 27 64

kom. 697 031 817

kom. 727 010 329

Organizacja i refundacja prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego i pozostałych prac okresowych

17 (I piętro)

267 27 43
kom. 605 276 409

267 27 44
kom. 605 276 408

Informacje i wnioski dotyczące przyznawania środków PFRON

Refundacje kosztów dojazdów

17 (I piętro)

267 27 45

Projekty i programy europejskie i inne

17 (I piętro)

267 27 42

Informacje i wnioski dotyczące przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

18 (I piętro)

267 27 46

kom. 695 276 406 kom. 727 010 335

Główny Księgowy

21 (II piętro)

267 27 90

Księgowość budżetowa

22 (II piętro)

267 27 91

Księgowość Funduszu Pracy,
w tym informacje na temat przelewów

23 (II piętro)

267 27 93

Kierownik Działu Administracyjnego

3 (parter)

267 27 15

Administracja

3 (parter)

267 27 03

Statystyka

-

267 27 05

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Prabutach

-

246 07 31
262 41 77

metryczka


Wytworzył: Jerzy Bartnicki (15 lutego 2007)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (15 lutego 2007, 10:47:03)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Ochmiński (21 kwietnia 2020, 11:50:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 74389