Strona główna

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że w ramach Portalu Usług Elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia została uruchomiona nowa strona internetowa urzędu.Informacje dotychczas dostępne dla zainteresowanych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedstawicieli pracodawców, nie związane bezpośrednio z informacją publiczną, znajdą Państwo na stronie


kwidzyn.praca.gov.pl
kwidzyn.praca.gov.plZASADY OSOBISTYCH WIZYT W PUP KWIDZYN

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, iż od dnia 25.05.2020 r. możliwe jest umówienie osobistej wizyty w tutejszym urzędzie.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu w celu ustalenia terminu, godziny i celu wizyty pod nr telefonu:

Wydawanie zaświadczeń, zgłoszenie zatrudnienia, zmiany związane ze statusem osoby bezrobotnej:
  55 267 27 25 / 55 267 27 31

Rejestracja bezrobotnych: 55 267 27 26 / 55 267 27 27 / 55 267 27 28

Doradca klienta:   55 267 27 67 / 55 267 27 68

Zgłaszanie ofert pracy / zatrudnianie cudzoziemców:  55 267 27 62

Krajowy Fundusz Szkoleniowy:  55 267 27 78

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych:  55 267 27 42

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych:  55 267 27 43

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców:  55 267 27 45

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Prabutach:  55 262 41 77


Podczas wizyty w urzędzie konieczne jest przestrzeganie wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających z przepisów prawa i wytycznych Głównego Inspektora  Sanitarnego tj. w zakresie:
    • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku,
    • ochrony osobistej, tj. posiadania ochrony zakrywającej nos i usta.


UWAGA!
Niestawienie się w urzędzie o ustalonej godzinie w uzgodnionym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.

Nadal zalecamy załatwianie spraw poprzez platformę ePUAP, praca.gov.pl, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do skrzynki wystawionej przed wejściem do urzędu.

Adresy i numery telefonów podane są we wcześniejszych komunikatach.UWAGA:

W związku ze wzrastającym zagrożeniem koronawirusem oraz mając na celu ograniczenie ryzyka zakażenia Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że od dnia 16.03.2020 r. wstrzymana zostaje do odwołania osobista obsługa interesantów.

Kontakt z pracownikami urzędu jest możliwy wyłącznie telefonicznie i elektronicznie.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, poprzez portal ePUAP lub www.praca.gov.pl:
- e-mail: sekretariat@pupkwidzyn.pl
- platformę ePUAP (adres skrytki: /PUPKWIDZYN/SkrytkaESP)
- https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny

Pełna rejestracja jest możliwa poprzez portal www.praca.gov.pl
- https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny


Osoby nie posiadające dostępu do internetu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 55 267 27 26 , 55 267 27 27
lub 55 267 27 28

O szczegółach realizacji pozostałych usług klienci urzędu mogą uzyskać informacje pod nr telefonów:


Wydawanie zaświadczeń, zgłoszenie zatrudnienia, zmiany związane ze statusem osoby bezrobotnej:
55 267 27 25 / 55 267 27 31


Doradca klienta: 55 267 27 65 / 55 267 27 66 / 55 267 27 68


Zgłaszanie ofert pracy / zatrudnianie cudzoziemców: 55 267 27 62


Szkolenia: 727 010 326

Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 727 010 327


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej/refundacje kosztów doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy: 55 267 27 40 / 695 276 408


Staże / prace interwencyjne / roboty publiczne: 55 267 27 43


Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Prabutach: 55 262 41 77


O wszelkich zmianach urząd będzie informował na bieżąco.


Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

Zdjęcie Siedziba PUP Kwidzyn

Lokalizacja Urzędu Mapa powiatu Mapa województwa

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie realizując przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68) oddaje do Państwa dyspozycji podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na niej informacje, które będą dla Was przydatne podczas kontaktów z Urzędem Pracy. Zakres i rodzaj udostępnianych informacji będziemy cały czas rozszerzać.

Jednocześnie informujemy, że aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące ofert pracy  i miejsc aktywizacji zawodowej znajdujących się w dyspozycji PUP Kwidzyn dostępne są na stronie Centralnej Bazy Ofert Pracy oraz w dotychczasowej formie pod bezpośrednim adresem

http://www.pupkwidzyn.pl/oferty/Ofertypracy.htm.

Zapraszamy Państwa do korzystania z Biuletynu i prosimy o dzielenie się swoimi uwagami.

Z poważaniem

Sylwia Tokarska

Dyrektor PUP Kwidzyn

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Ochmiński (15 lutego 2007)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (15 lutego 2007, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Ochmiński (3 września 2020, 14:41:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1114201