Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa 1 szt. macierzy dyskowej wraz z opcjonalnym oprogramowaniem na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/5/2017/AR
wartość: Poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

zamówienie na:

Dostawa oraz montaż windy osobowej, w istniejącym szybie, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, znak: ZP/PN/3/2017/AR.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/3/2017/AR
wartość: Poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 września 2017  13:00
wynik postępowania: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)